• Tredje- og sjette- trinnsakkordene

Mål

  • Kjenne litt til hvordan tredje- og sjette-trinnsakkordene fungerer og høres ut