• Variasjoner i venstre hånd når vi spiller besifring
  • Et berømt piano-stykke

Mål

  • Kjenne til noen variasjonsmuligheter for venstre hånd i besifrings- og gehør-spill
  • Kunne spille “Utdrag fra Til Elise”