Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Teknikk og sikkerhet
  • Besifring i en salmemelodi

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Kunne spille “Tune in G” og “No livnar det i lundar”