• Teknikk og sikkerhet
  • Besifring i en salmemelodi

Mål

  • Kunne spille “Tune in G” og “No livnar det i lundar”