Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • En ny taktart: 3/4-takt. (Ofte kalt valserytme.)
  • Punktering av noter

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Vite hvordan man teller og spiller i 3/4-takt, med liggende akkorder i venstre hånd.
  • Vite hva som menes med punktering av noter, og bruke dette på halvnoter.