Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

  • Opptakt
  • En ny note i venstre hånd
  • Øve videre på å spille med høyre hånd i nye posisjoner

Når du er ferdig med leksjonen skal du:

  • Vite hva “opptakt” er og hvordan vi teller og spiller slike
  • Ha fått trent videre på å følge finger-setningen for høyre hånd
  • Ha lært en ny note, C i venstre hånd