• Opptakt
  • En ny note i venstre hånd
  • Øve videre på å spille med høyre hånd i nye posisjoner

Mål

  • Vite hva “opptakt” er og hvordan vi teller og spiller slike
  • Ha fått trent videre på å følge finger-setningen for høyre hånd
  • Ha lært en ny note, C i venstre hånd