• · Enkelttoner, ikke akkorder i venstre hånd

Mål

  • Være sikrere i notelesing i venstre hånd
  • Kunne spille med skiftende fingersetning i venstre hånd