Leksjonene starter med en oversikt

I begynnelsen av hver leksjon står det en oppsummering av de emnene som blir gjennomgått.
Her vil du også kunne se hva du skal mestre før du går videre til neste leksjon.

Hver leksjon inneholder:

  • Øvelser
  • Melodier og musikkstykker
  • Nødvendig teori og forklaring

I tillegg har du:

  • Instruksjon og gjennomgang av leksjonene på video
  • Melodiene innspilt som musikkeksempler

På de neste sidene leser du mer om dette