Ser du at det går framover?

Musikken blir mer og mer variert og den inneholder flere og flere fine små detaljer: Tostemt spill i begge hender, rytmiske variasjoner (triolrytme bl. a.), mer bevegelighet i akkordspillet i venstre hånd, bedret teknikk i begge hender o.s.v. – alt dette har vi jobbe med i den forrige kursdelen.

Hva er vanskelig?

Vi gjentar det vi skrev på slutten av del 3: Det er veldig forskjellig hva folk oppfatter som vanskelig. Derfor er det helt avgjørende at du øver ekstra mye på det som du synes er vrient.

Du vet – hvis du hadde fulgt “vanlig” undervisning hos en lærer, ville læreren bedt deg å øve ekstra på det som han så at du hadde problemer med. Du ville helt sikkert kunne “risikere” at du fikk leksa om igjen til neste gang. Ikke fordi du ikke var flink nok, men fordi læreren så at du trengte mer tid for å mestre det vanskelige.

Når du følger et kurs som dette, er det du selv som må gi deg den ekstra tiden du trenger for å mestre det som er vanskelig.

Husk det vi skrev i leksjon 4: Når du hører eller ser en musiker spille noe som er imponerende og vanskelig, er det bare musikeren selv som vet hvor mange hundre (eller kanskje tusen?) ganger han eller hun har øvd for å klare å spille stykket så bra.

Så derfor: Når noe er vanskelig, skal du ikke gi opp, bare bruke lenger tid.

Nye muligheter i denne kursdelen

I del 5 skal vi lære enda flere nye noter, nye rytmer og nye noteverdier (16-deler).

Vi skal spiller både etter vanlige noter og etter besifring – mye fin musikk!

Vi skal også begynne å titte litt på praktisk harmonilære og gehørspill – hvordan finne de riktige akkordene til en melodi på egen hånd?

Dette er et omfattende emne, og man mestrer ikke alle sider med en gang. Men vi skal gi deg en del verktøy og hjelpemidler i de to siste kursdelene, og vi skal arbeide med oppgaver og eksempler slik at du kan komme i gang og utforske dette spennende området.