1. Les gjennom leksjonen først. Da vet du hva den handler om og hva du skal lære.
   NB! Ikke hør på B-melodiene på audioversjonen nå!
 2. Se på leksjonen på video. Prøv ut det som læreren  viser etter hvert.
 3. Begynn å arbeide med A-melodien(e). Følg de rådene du fikk om ”effektiv
  øvingsteknikk”. Gå tilbake til gjennomgangen på videoen hvis du er i tvil om noe.
 4. Arbeid med de skriftlige oppgavene.
 5. Begynn å øve på B-melodien(e) når A-melodien(e) begynner å sitte. Husk at du ikke
  skal hører på audioversjonen først.
  B-melodien(e) skal du altså begynne å øve på uten at du vet hvordan de høres ut fra audioversjonen. Dette er svært viktig. Du lærer ikke noter hvis du bare spiller etter det du hører og ser på video og lydeksemplene
  B-melodiene gir deg altså trening i å lære en fremmed melodi fra noter, uten å ha hørt den
  først. Kjempeviktig og veldig kjekt å kunne!
 6. Hvis du vil, er det fin trening å spille både A- og B-melodiene sammen med video- og
  audioversjon
 7. Gå videre til neste leksjon når du har arbeidet med alle øvelser og oppgaver, og mestrer
  melodiene i leksjonen, d.v.s. at du kan spille  dem riktig og sikkert, uten å stoppe