Vi lærer en ny noteverdi, 16-delsnoter og pauser

I denne leksjonen skal vi bli kjent med 16-delsnotene og 16-delspausene. Vi gjennomgår dette nærmere på videoen i forbindelse med gjennomgangen av “Øvelse 33 – 1”. Nedenfor ser du hvordan 16-delene ser ut, både som noter og pauser.

16-dels note

Sammenhengende 16-dels noter

16-dels pause

Noteverdier og telling

Et gjensyn med denne figuren før vi går videre. Her ser du hvordan 16-delene deler er i forhold til de andre noteverdiene vi har lært.

16-deler betyr ikke “fortendeler”.

Av og til kan du høre 16-delene litt humoristisk bli omtalt som “fortendeler”.
Men det er ikke helt rett å tenke at de alltid skal gå så fort!
Det er tempoet i musikken som avgjør hvor fort notene skal spilles.
Noteverdiene forteller oss bare om det innbyrdes forholdet mellom notene!