b for alle H-er og alle E-er

Når vi har 2b som fast fortegn, skal vi spille b for alle H-er og alle E-er.
Det er B-dur og G-moll som har disse faste fortegnene, konf. kvintsirkelen.

Kvintsirkelen om du vil ta en titt


Her ser du at b-tegnene står på H og E linja i både G-nøkkel og F-nøkke: