En ny taktart

Hittil har vi bare spilt melodier i 4/4 takt – vi har talt til 4 i hver takt. (En takt var rommet mellom de loddrette taktstrekene i notene.)
I denne leksjonen skal vi spille i 3/4 takt. Da teller vi til 3 i hver takt. (Husker du at det første, eller øverste tallet forteller oss hvor langt vi skal telle i hver takt?)

3/4-takt blir ofte kalt “valsetakt”. Men det er ikke bare valser som går i denne taktarten.

“Øvelse 5 – 1”

Her har du en liten melodi for høyre hånd i 3/4 takt.
Øv den sakte, og pass på at du teller helt jevnt.

Video “Øvelse 5 – 1”

“Øvelse 5 – 2”

Her er enda en liten melodi, med litt mer variert melodirytme.
Øv sakte, tell jevnt.

Video “Øvelse 5 – 2”