Disse er nye: A – H – C

Vi starter med dette eksempelet, som også er en øvelse:

“Eksempel 7 – 1”

Slik øver du:

Lær deg hvor de nye tonene ligger, både i notesystemet og på instrumentet.
Notene:
Se på notene i vilkårlig rekkefølge, og memorer hvor de forskjellige ligger.
Tangentene:
Se på tangentene i vilkårlig rekkefølge. Memorer hva de heter og hvor de ligger.

Her er to C-er. Den til høyre kaller vi “ènstrøken C”, den til venstre kaller vi “tostrøken C”.
De nye notene er altså A-H-C.

Video “Eksempel 7 – 1”