“Eksempel 33 – 1”

Hittil har vi lært notene ned til “Store G”. Når lærer vi de fire neste nedover: F, E, D og C

Video “Eksempel 33 – 1”