“Eksempel 36 – 1”

I 6/8-rytme (“seks åttendelsrytme”) teller vi til 6 i hver takt. Betoningen ligger på første og fjerde taktslag:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Rytmen gjennomgås i videoen til A-melodien