“Staccato”, A-melodi

Øv hver hånd for seg – gi deg tid. Husk at tonene skal være korte, lette, spretne….

Video “Staccato”