“Enstonig klinger den lille klokke”, A-melodi

Nytt oppsett for fingersetning fra og med denne melodien
Hittil har fingersetningen stått med store tall over og under notesystemene. Nå er du kommet så langt at det er på tide å bli kjent med “vanlig” fingersetning, slik du som oftest finner den i noter for piano. Som du ser – tallene er mindre og de står ofte midt inne i notelinjene, like ved notene. Du synes kanskje dette er litt uvant, men man venner seg til det!

Video “Enstonig klinger den lille klokke”