“Å var jeg en sangfugl”, A-melodi

Video “Å var jeg en sangfugl”