“Amazing grace”, A-melodi

Du kjenner sikkert denne vakre, skotske melodien fra før. Her får du prøvd deg både på de nye notene og triolrytme.
Og så står det Andante i noten. Du husker at det betød “rolig” eller “gående”?

Video “Amazing Grace”