“Byssan lull”, A-melodi

En fin gammel sang der du får bruk for mye av det vi har arbeidet med i denne kursdelen. Spill mykt, husk at det er en vuggesang.