“Cockles and Mussles”, A-melodi

Denne berømte, gamle sangen fra Dublin kjenner du kanskje. Den handler om fattigjenta Molly Malone som solgte skjell og muslinger på torget i Dublin.

Video “Cockles and Mussles”