“Det var en lørdags aften”, A-melodi

Her er A-melodien. Som du ser – det er “bare” en denne gangen også. Husk at det er b for alle H-er, bortsett fra ett sted, i takt 6, venstre hånd.

Video “Det var en lørdags aften”