“Kom mai, du skjønne milde”, A-melodi

Her har du altså ett kryss som fast fortegn. I tillegg skal vi spille med to toner på en gang i høyre hånd (tostemt). Litt vanskelig. Pass på fingersetninga, og øv hver hånd for seg.

Video “Kom mai, du skjønne milde”