“Kveldssang for en liten”, A-melodi

Her spiller vi punkterte firedeler i høyre hånd mot en jevn firedelsrytme (uten punkteringer) i venstre.

Video “Kveldssang for en liten”