“Lite mellomspill”, A- melodi

Denne gir fin øvelse i å flytte høyre hånd til nye posisjoner, og venstre hånd får trening i å spille rolige melodiske linjer. Bind sammen (legato).

Video “Lite mellomspill”