“Kryss i taket”, A-melodi

I denne melodien har du en akkord som vi ikke har spilt før. Den er vist i eksempelet under notene.

Video “Kryss i taket”