“Mørketid”, A-melodi

Denne melodien er såpass krevende at det er nok med én i denne leksjonen.
Husk at over- og undersettingen ikke skal høres, og at du ikke skal vri håndleddet når du utfører den.

Video “Mørketid”