“Når timen er slutt for denne gang”, A-melodi

Her skal vi bruke det vi har lært i denne leksjonen på en melodi du kanskje kjenner fra før.

Video “Når timen er slutt”