“Noe å tenke på”, A-melodi

Her må du passe på fast b for H og løse fortegn, i tillegg til repetisjonstegnene og “husene”.

Video “Noe å tenke på”