En klassisk melodi fra slutten av 1700-tallet. Nå begynner du å kunne så mye at vi kan spille et mer variert utvalg av sanger og musikkstykker.

“Plaisir d’amour”, A-melodi

Video “Plaisir d’amour”