“Skala’n”, A-melodi

I “Skala’n” kombinerer vi det vi lærte i “Øvelse 10 – 1” (høyre hånd) med det vi arbeidet med i forrige leksjon (venstre hånd). Ser du hvordan vi blir mer fleksible etter hvert?

Video “Skala’n”