“Tom Dooley”, A-melodi

Les kommentaren om fingersetning under notene her.

Video “Tom Dooley”

Om fingersetningen i notene våre

Vi nevnte tidligere at notene i kurset inneholder noe mer fingersetning enn det som ofte er vanlig.
Siden du arbeider på egen hånd, er det imidlertid viktig at du
aldri er i tvil om hvilke fingre du skal bruke,
og derfor har vi altså valgt å skrive inn litt flere anvisninger enn det man ellers gjør.

Men det er en fare forbundet med dette:
Hvis du leser tallene i stedet for notene, lærer du ikke å spille etter noter.
Dessuten kan du ikke stole på at numrene på fingrene følger tangentene lenger!

Vi har et eksempel på dette i første takt på “Tom Dooley”:
Finger nr. 2 skal spille på E.
Men neste tone, som du altså skal spille med tredje finger, er ikke en F,
slik man kanskje skulle tro når man så 3-tallet.
Nei, neste tone er en G, og du skal altså hoppe over F med tredje finger,
og spille G i stedet.

Derfor må du øve på denne måten:
Først finner du ut hvilke toner du skal spille ved å lese notene.
Deretter finner du ut hvilke fingre du skal bruke ved å lese tallene.