“Venstrekjøring?”, A-melodi

Her har du en utfordring for venstre hånd. Husk at målet er å spille dette riktig, med riktig fingersetning, fingerstilling, kontroll på anslaget (hver tone like sterk) o.s.v.

Du finner noen ekstra øvingstips om denne og de neste oppgavene på denne videoen:

Video “Ekstra øvingstips”

Her er “Venstrekjøring?”