“Bred dina vida vingar”, A-melodi

Denne blir fin! Den er arrangert med tostemt venstre hånd og tostemt høyre. Øv mye bare venstre, og vær veldig nøye med fingersetninga. Ikke bare fordi det er viktig for å få til denne melodien, men fordi dette er en type fingersetning som du vil møte til stadighet.

Video “Bred dina vida vingar”