“Greensleeves”, A-melodi

Her har vi “stumt” fingerbytte (takt 7 og 15). Det skriver vi slik: 2 – 3, og det betyr at vi spiller en tone med én finger, for så å la en annen finger “overta” tangenten uten at det høres.
(Denne melodien har forøvrig ingenting å gjøre med det vi snakket om på forrige side).

Video “Greensleeves”