“House of the rising Sun”, A-melodi

I venstre hånd er det viktig å bruke samme fingersetning “nedover” som “oppover” i hver akkord.

Vi har satt på besifringen over i tilfelle du vil spille melodien sammen med andre instrumenter, for eksempel gitar og bass.

Video “House of the rising Sun”