“My old Kentucky Home”, A-melodi

Her har du en fin gammel amerikansk melodi med besifring. Studer bruken av septimakkordene. Ser du at de hele tiden leder til naboakkorden på kvintsirkelen (mot klokka)?

Video “My old Kentucky Home”