“Nisser og dverger”, A-melodi

Denne ser kanskje litt kjedelig ut, men den inneholder mange pianistiske utfordringer.

Den er arrangert i såkalt “firstemt sats”. Det betyr at der er fire stemmer (to i høyre og to i venstre). Retningen på notehalsene viser hvilke toner som tilhører de forskjellige stemmene.

I høyre hånd har du melodistemmen, med halsene oppover og andrestemmen med halsene nedover. I venstre hånd har vi en tredjestemme med halsene oppover og en bass med halsene nedover.

Om du tenker firstemt kor, så blir stemmene slik, ovenfra og nedover: Sopran og alt (i høyre), tenor og bass (i venstre).

“Men hvilke konsekvenser får dette for oss som spiller tangentinstrumenter?” tenker du kanskje.

Jo – for å spille dette riktig, må vi passe på at hver tone ligger så lenge som den skal.

For å si det enkelt: I slik flerstemt sats lever hver stemme sitt eget liv, og det kan være krevende å få fram alle stemmene med “bare” 10 fingre.

Men husk det vi sa i forrige leksjon: Det er lov å glede seg over musikken selv om vi ikke klarer å spille helt perfekt i første omgang.

NB! To faste kryss = kryss for C og F.

Video “Nisser og dverger”