“September”, A-melodi

En melodi med en fast rytme i venstre hånd, og annen, delvis synkopert rytme i høyre. Det hjelper å telle, hvis du er usikker!

Video “September”