“Nede på stasjonen”, A-melodi

Husk at du skal øve hver hånd for seg på alle melodier.
Når du føler deg trygg,  setter du sammen høyre og venstre hånd.

Video “Nede på stasjonen”

Synes du at du må øve mye for å klare å spille riktig?

Synes du det går seint å lære?
Synes du at alle andre som spiller virker så flinke?
Neste gang du hører en musiker som imponerer deg, enten det skjer på eller i en annen sammenheng, skal du huske dette:
Når musikere framfører et musikkstykke, har de øvd så mye at de kan det de skal spille,
de spiller musikken helt rett. (Ellers ville de ikke ha framført det.)
Men det er bare de selv som vet hvor mange hundre,
eller kanskje tusen ganger,  de har øvd på forhånd!
Når vi holder på å lære noe nytt, har vi lett for å tro at det er bare vi som synes det er vanskelig. Men alle de som er
flinke, har ett felles kjennetegn: De har øvd og øvd helt til de mestret det.
Så ikke gi opp, da lærer du i hvert fall ikke å spille!