“Valsulf”, A-melodi

Det er viktig at du teller jevnt, det vil si at du ikke tar noen pause eller stans på noen av taktslagene. Det blir selvsagt ujevn telling og spilling til å begynne med, før du kan melodien. Men når du har lært den, er det viktig at du teller helt jevnt.

En vanlig feil er at vi tar oss en pause etter “3”, altså i slutten av hver takt. Men det skal altså gå helt jevnt. Du har kanskje hørt noen si: “Kurompa, kurompa…..” Det blir faktisk helt riktig 3/4-takt hvis du bruker det rytmeordet som hjelp.

Etter mange melodier med akkordspill kommer denne med enkelttoner i venstre hånd. Fin og viktig trening.
Øv hver hånd for seg til å begynne med.
Husk fingerstillinga, krumme fingre!

Video “Valsulf”