Mer bevegelse i venstre hånd

Når vi spiller med valserytme får vi mer bevegelse i venstre hånd. Du vil kanskje oppleve at hver hånd “lever sitt eget liv” mer enn før.

Det er helt avgjørende å øve hver hånd for seg til å begynne med. Lær deg venstre hånd godt, slik at du treffer riktig tone med riktig finger hele tiden.

Når du begynne å spille med begge hender sammen, må du tenke tone for tone. Ikke stress med å spille fort eller sammenhengende. Det kommer etter hvert.

Finn ut hvilke toner som spilles samtidig, hvilke toner som skal holdes i høyre mens venstre spiller sin rytme o.s.v.

“Pass på”, A-melodi

Video “Pass på”