Tre toner sammen i venstre hånd

Når vi spiller 3 eller flere toner på en gang, har vi en akkord. I denne leksjonen skal vi lære å spille noen slike med
venstre hånd. Det låter fyldig og fint.
Men vi må ikke glemme å spille en og en tone i venstre hånd, slik vi har gjort hittil. Det utvikler teknikken vår, og det
gir også viktige musikalske muligheter.
I leksjonene framover skal vi derfor veksle mellom å spille akkorder i venstre hånd, og enkelttoner, slik vi har gjort
hittil.

“Øvelse 3 -3”

I Øvelse 3 – 3 kal du gjøre følgende: Spill første takt 4 ganger.
Deretter spiller du takt 2 på samme måte, så takt 3 på samme måte og så takt 4 på samme måte.
Spill veeeeeldig sakte, og pass på at du spiller med de fingrene som står. (Viktig!).
Dette er litt vanskelig og det er viktig at du gir deg selv tid til å bli vant til denne måten å spille på.
Derfor skal du la denne øvelsen være en del av alle øvingsøktene dine i denne leksjonen. husk, spill sakte og
avslappet! (Sjekk videoen nedenfor.)

Video “Øvelse 3 – 3”

“Øvelse 3 – 4”

Takt 1: Her har vi tatt de 3 tonene vi spilte i første takt i Øvelse 3 -3 og satt dem sammen i én akkord. Vi spiller altså alle de tre tonene C – E – G samtidig.
Takt 2: Her har vi tatt de 3 tonene vi spilte i andre takt i Øvelse 3 -3 og satt dem sammen i én akkord. Vi spiller altså alle de tre tonene C – F –A samtidig.
Takt 3: Her har vi tatt de 3 tonene vi spilte i tredje takt i Øvelse 3 – 3 og satt dem sammen i én akkord. Vi spiller altså alle de tre tonene D – G – H samtidig.

Slik skal du arbeide med denne øvelsen:

Finn fram tonene, med riktige fingre, i den første akkorden, C – E – G. Spill den mange ganger, mens du memorerer hvordan den ”ser ut” (hvilke tangenter du bruker og hvilke fingre du bruker).
Gjør det samme med de to andre akkordene.

Video “Øvelse 3 – 4”

Litt mer om Øvelse 3 og 4

Disse akkordene kommer vi til å bruke mye.
Når du begynner å bli sikker, skal du øve på å spille dem etter hverandre, sakte, om igjen og om igjen.
Vær veldig nøye med å bruke den fingersetninga som står på hver akkord, det er viktig! De fleste gjør feil her.
Klarer du å gjøre det rett? (Det gjør du selvsagt –  det er bare spørsmål om å spille sakte nok!)
Øv mye på dette. Husk: Det dreier seg om å innarbeide riktige vaner!