Åttendelsnoter

Du finner denne noteverdien her:

“Noteverdier og telling”

Hvis vi tar en helnote og deler i åtte like deler får vi åtte åttendelsnoter.

De ser slik ut:

Noen ganger har vi flere åttendelsnoter sammen. Da blir de gjerne bundet sammen to og to med en bjelke.
Det ser slik ut:

Slik teller vi

I 4/4-takt teller vi ”1 å 2 å 3 å 4 å” og i 3/4-takt teller vi ”1 å 2 å 3 å”.

Virker det merkelig?

Det er egentlig ikke det. Når vi talte med 4-delsnoter, talte vi ”1 – 2 – 3 – 4” eller ”1 – 2 – 3”.

Når vi innfører åttendeler, deler vi i praksis hver firedel i to like deler. Vi kan si at vi innfører en ny, ekstra note på hver firedelsnote.  For å få én stavelse på hver av disse nye åttendelsnotene, innfører vi derfor en ekstra stavelse ”å” mellom hvert tall 1 – 2 – 3 o.s.v.

Gå og løpe?

I musikkpedagogikk for barn ble åttendelsnotene ofte kalt for ”løpe-noter” tidligere, og firedelsnotene ble kalt for ”gå-noter”. (Noen steder brukes dette for øvrig enda.) Ved å bruke disse rytmeordene kan man som oftest få fram rett melodi-rytme. Men metoden har sine begrensninger så vi holder oss til den eneste virkelig sikre metoden for å finne ut hvordan melodirytmen skal være: Vi teller ”1 å 2 å….”.

“Øvelse 12 – 1”

Her får du litt øvelse i å spille og telle med åttendelsnoter. Du finner gjennomgang på videoen.

Video “Øvelse 12 – 1”

Åttendelsnoter spilles vel alltid hurtig?

Mange stresser fælt når de begynner å spille åttendelsnoter.
Det er lett å tenke at disse notene skal spilles veldig fort.
(de kalles jo ofte for løpenoter som nevnt ovenfor).

Men husk:
Noteverdiene forklarer bare det innbyrdes forholdet mellom de forskjellige notene.
Det vil si at åttendelene går dobbelt så fort som fjerdedelene.
Men om dette er fort eller sakte beror jo på tempoet som melodien eller musikkstykket går i.

Derfor:
Tell slik du har lært her når du skal spille åttendelsnoter.
Da blir det riktig, enten musikken er rask eller langsom.

Og dessuten – du må uansett aldri øve fortere enn at du har full kontroll!
Tempoet kommer etter hvert, hvis du øver på denne måten.