Åttendelspauser

Åttendelspausen er like lang som en åttendelsnote, d.v.s. et halvt slag. Den ser slik ut:

“Øvelse 12 – 2”

Her får du trening i å spille og telle både med åttendelsnoter og åttendelspauser.

Video Øvelse 12 – 2″