Særlig viktig for B-melodiene

Når du arbeider med B-melodiene: Husk at du ikke skal høre på musikkeksempelet før du har lært å spille melodien etter notene!
I tillegg er musikkeksemplene fine til å spille sammen med. Det gir en trening i samspill.