B-melodi 1A

Arbeid på samme måte som i forrige leksjon, men ta med andretrinnsakkorden også:

  • Bestem toneart
  • Finn første-, fjerde-, femte- og andretrinnsakkorden i tonearten
  • Bruk gehøret pluss det du har lært, til å plassere akkordene

Arbeid med A-versjonene først og hør på musikkeksempelet undervegs. Husk det vi sa i forrige leksjon: Her er ikke musikkeksempelet “fasit”, som du skal høre på til slutt, men et hjelpemiddel til å løse oppgavene. Løsningsforslaget finner du på neste side.

Musikkeksempel B-melodi 1A