Først noen ord om B-melodiene:

Oppgaven er: Sett akkorder på B-melodi 1 og 2, i 3 forskjellige tonearter. Vi skal holde oss til første-, fjerde- og femtetrinnsakkordene. Arbeid på samme måte som i “Eksempel 37 – 1”.

Du må ikke forveksle “A-versjonene” med “A-melodiene”

Finn akkordene, med nummer, i A-versjonene (ikke forveksle A-versjon med A-melodier), og overfør numrene til B- og C-versjonene. Du finner løsningsforslag på siden etter oppgaven, så du kan klikke deg frem og tilbake mellom oppgaven og løsningsforslaget.
Selv om det kan være flere mulige akkordløsninger, har vi holdt oss til enkle “standardversjoner” i oppgavemelodiene.

Hør mye på de innspilte musikkeksemplene av A-versjonene når du arbeider med B-melodiene her. Husk at her skal du bruke musikkeksemplene som et hjelpemiddel til å løse oppgaven, ikke som fasit etter at du er ferdig. Fasiten finner du som sagt bakerst i leksjonen.

“Fola, fola Blakken”, B-melodi 1A

Musikkeksempel “Fola, fola Blakken”