“Blåmann”, B-melodi

En gammel norsk sang. Gi deg god tid med innøvinga.

Musikkeksempel “Blåmann”