“He’s a jolly good Fellow”, B-melodi

“He’s a jolly good Fellow” (“Han er en virkelig flott fyr” kan vi kanskje oversette det med).

Musikkeksempel “He’s a jolly good Fellow”